• 7. júna 2017 sa netradične v budove ministerstva konal druhý workshop EZÚS organizovaný Oddelením pohraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska za finančnej podpory projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Stretnutie otvorila vedúca Oddelenia pohraničného rozvoja a spolupráce Kinga Endrész. V rámci prvého bloku vedúca Kontrolného oddelenia Ministerstva dr. Györgyi Zanathyné Martin a Balázs Oroszlán oboznámili prítomných so skúsenosťami v súvislosti s vyúčtovaním dotácií poskytnutých európskym zoskupeniam územnej spolupráce v roku 2015. Osobitne zdôraznili ponaučenia vyplývajúce z kontrol vykonaných u jednotlivých organizácií. O aktualitách Programu spolupráce Interreg V-A týkajúcich sa EZÚS informovala zástupkyňa vedúceho oddelenia Úradu vlády Nikoletta Horváth. Vo svojom príspevku hovorila aj o výsledkoch doterajších projektov EZÚS podaných v rámci programu Interreg a o možnostiach získania dotácií v rámci jednotlivých programových balíkov. Poverený vedúci Úradu vlády Dr. Gergő Korponai uviedol vo svojej prednáške ďalšie možné zdroje financií pre EZÚS, a poskytol prítomným vyčerpávajúce informácie v tejto oblasti.       V druhom bloku programu tajomník CESCI Gyula Ocskai hovoril o najnovších výsledkoch projektu zameraného na odstraňovanie právnych bariér, ako aj o najnovšej iniciatíve EZÚS     s názvom Monitor. Na záver oficiálneho programu sa konali neformálne rozhovory                 s pracovníkmi Ministerstva na aktuálne témy, medzi inými o doterajších skúsenostiach            s dotáciou na preklady a tlmočenie v rámci programu KÖFOP a budúcich možných výzvach na predloženie žiadostí.