Rokovanie 19. júna 2018 (Tatabánya): Členovia komisií sa venovali nasledujúcim témam: Správa audítora; výška členského na rok 2018; finančný plán na rok 2018; rozpočet sekretariátu na rok 2018.