• Dňa 21. marca 2018 sa v Budapešti konalo školenie pre zástupcov úspešných projektov v rámci Programu  spolupráce Slovenská republika-Maďarsko Interreg V-A organizované Programovou kanceláriou Széchényi Kft. V rámci informačných dní prezentovali nový systém IMIS, prostredníctvom ktorého sa budú nahrávať vyúčtovania, oznámili svoje požiadavky v záujme zdarného vyúčtovania hlavných položiek, informovali o legislatíve a predpisoch verejného obstarávania. Pracovníci Programovej kancelárie boli maximálne nápomocní, ochotne odpovedali na všetky otázky účastníkov.