• Dňa 25. januára 2018 sa v Bratislave uskutočnil „24. Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu” organizovaný ITF SLOVAKIATOUR, ktorý navštívila aj riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová s cieľom získať skúsenosti v súvislosti s organizovaním a sprievodnými podujatiami Výstavy a veľtrhu Strieborné hospodárstvo pripravovanej v apríli 2018.