• Dňa 6. marca 2018 (Land Plan Hotel & Restaurant, Töltéstava) sa uskutočnilo prípravné podujatie projektu pod názvom „Workshop obnovy genofondu podunajských ovocných stromov” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Stretnutie otvorila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Cieľom stretnutia bolo zachovanie, resp. obnovenie výsadby tradičných ovocných stromov oddávna pestovaných v Karpatskej kotline, obnova historického vzhľadu krajiny v záujme súčasnej a budúcich generácií. Niekoľko z prednášaných tém: „Vytvorenie produktov cestovného ruchu založených na tradičných ovocných stromoch (Dr. Ákos Pottyondy, vedúci Bylinkovej záhrady v Pannonhalmskom opátstve), „Ovocinárstvo, nositeľ rôznych komunitných kultúr” (József Siklósi, architekt, laureát Ceny Miklósa Ybla), „Založenie ovocného sadu” (Péter Csicsay), „Klasické spracovanie ovocia, ktoré slúži ako potrava, ale aj ako surovina k výrobe liehovín a vína” (Tibor Matus). Workshopu sa zúčastnilo 19 osôb.