V dňoch 4-6. decembra 2017 sa v Győri, v Hoteli Famulus uskutočnilo stretnutie partnerov projektu organizované Nadáciou pre rozvoj podnikaní Malej dunajskej kotline (Kisalföld), ktorého sa zúčastnilo aj EZÚS RDV. Stretnutie otvoril manažér Nadácie Péter Bányai. Ústrednou témou diskusie boli nasledujúce míľniky implementácie projektu „Silver Economy”, tj. „Výstava a veľtrh Strieborná ekonomika”, ako aj vzdelávacie a jazykové kurzy v rámci „Smart Diversity” časti projektu. Riaditeľka EZÚS RDV referovala výkonoch jednotlivých projektových bodov a načrtla svoje predstavy ohľadne „Výstavy a veľtrhu Strieborná ekonomika”. Pojem „Strieborná ekonomika”, ako aj situáciu v rámci Európskej únie i v tuzemsku ozrejmil odborník – univerzitný profesor – na danú tematiku. V ďalšej časti stretnutia účastníci schválili logo projektu „Strieborná ekonomika”. Dohodli sa na kritériách filtrov, podľa ktorých budú vyberať účastníkov výstavy a kurzov spomedzi prihlásených. Na stretnutí odznelo, že bude vytvorená internetová databáza pre vekovú kategóriu „Striebornej ekonomiky”, kde sa môže stretnúť dopyt a ponuka roztrúsená vo virtuálnom svete.