V rámci Európskeho dňa spolupráce sa uskutočnilo 21.septembra 2017 v Bratislave predstavenie projektu a okrúhly stôl organizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, zamerané na tematiku „Strieborná ekonomika“. Podujatie bolo usporiadané v rámci projektu s názvom „Silver Economy“ (strieborná ekonomika) podporovaného Programom cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovenská republika. Na diskusii pri okrúhlom stole účastníkov privítala Gabriella Németh, podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja, ktorá upozornila v rámci diskusného príhovoru na európsky fenomén starnúcej populácie a vyjadrila svoje presvedčenie o tom, že strieborná ekonomika môže predstavovať aj príležitosť pre rozvoj inovatívneho hospodárstva. Arianna Biriki, komunikačná manažérka spoločného sekretariátu INTERREG HU-SK oboznámila poslucháčov s podstatou Európskeho dňa spolupráce. Zároveň určila hlavný podtón okrúhleho stola veľavravným africkým príslovím: „Ak chceš ísť rýchlo, choď sám! Ak však chceš zájsť ďaleko, choď s niekým!” Ciele, cieľové skupiny, aktivity  a očakávané výsledky projektu prezentovala Ema Vasiová, riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh. Odborníci v rámci ďalších prednášok objasnili podstatu „spoločenského združenia” a „striebornej ekonomiky”, načrtli aj situáciu v Európskej únii a doma. Ďalší slovenskí a maďarskí odborníci sa zamerali na pracovnú spoluprácu generácií a súvisiace výskumy, skúsenosti, v krátkosti objasnili domácu a európsku prax „celoživotného kariérneho poradenstva” (LLG).