• 17. október 2019 – „Školenie pre externých odborných hodnotiteľov Fondu malých projektov“, Nové Zámky (Reštaurácia BEREK). Výberové konanie externých odborných hodnotiteľov sa prebiehalo od 16.-26. júla 2019. Jeho cieľom bolo vybrať odborne kvalifikovaných a skúsených odborníkov na kvalitatívne hodnotenie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Počas školenia projektoví manažéri FMP účastníkom predstavili Fond malých projektov a oboznámili ich s postupom odborného hodnotenia malých projektov. Podujatie v slovenskom jazyku sa konalo v Nových Zámkoch.