• Informačný deň k 1. výzve na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov dňa 24. septembra 2018 (Komárom, Konferenčné centrum Arany 17).Prítomných pozdravila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová a predseda zastupiteľstva župy György Popovics, ktorý uviedol, že program otvára dvere nielen samosprávam, ale aj občianskym a iným menším organizáciám. Vďaka súdržnosti žúp a samosprávnych krajov možno realizovať projekty, ktoré skutočne posilnia každodenné vzťahy. Po úvodných slovách predstavil projekt „Interreg SKHU Fond malých projektov na západnom programovom území” podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi. Výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov predstavila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 61 záujemcov.