• „Raňajky s médiami” – dňa 20. septembra 2018 (Győr, Rába Hotel City Center). EZÚS RDV v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Széchenyiho programová kancelária pozvalo na raňajky zástupcov médií, kde bol prezentovaný Fond malých projektov a oznámené, že dňa 3. septembra je otvorená možnosť uchádzať sa o dotácie. Zástupca štátneho tajomníka Péter Kiss-Parciu v zastúpení Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí, a riaditeľka Oddelenia programov cezhraničnej spolupráce Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Katarína Mihaľová privítali ďalšiu možnosť spolupráce oboch krajín. Péter Kiss-Parciu nazval spustenie výzvy projektu historickým okamihom, v ktorom sa dôrazne uplatňuje subsidiarita a decentralizácia štátnych úloh. Podľa zástupcu štátneho tajomníka dostali župy a samosprávne kraje významnú úlohu, pretože okrem plánovania sú zapojené aj do správy finančných zdrojov a budú zodpovedať aj za realizáciu konkrétnych projektov. Župy a samosprávne kraje sú však pripravené túto komplexnú úlohu zvládnuť. Raňajok s médiami sa zúčastnili aj zástupcovia členov EZÚS RDV. Projekt Fondu malých projektov prezentoval podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi, výzvu na podávanie žiadostí predstavila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 24 záujemcov.