• 3. január 2019 – „Školenie pre externých odborných hodnotiteľov Fondu malých projektov“, Tatabánya (Úrad Komárňansko-ostrihomskej župnej samosprávy). Výberové konanie pre externých odborných hodnotiteľov prebiehalo v dvoch kolách: prvé od 3.-24. septembra 2018 a druhé od 29. októbra do 19. novembra 2018. Do výberového konania sa prihlásilo 19 záujemcov. Počas školenia projektoví manažéri FMP predstavili Fond malých projektov a proces odborného hodnotenia malých projektov. Školenie pre maďarsky hovoriacich hodnotiteľov sa konalo v Tatabányi.