• „Študijná cesta v Bylinkovom údolí v Zánke” v dňoch 24.25. mája 2018 (Zánka). Dvojdňová (1 prenocovanie) študijná cesta pre 25 osôb sa uskutočnila na Hornom Balatone. Účastníci si vypočuli prednášky, resp. zúčastnili sa praktickej výučby. Ako prvé navštívili Bylinkové údolie v Zánke, kde získali základné informácie o bylinkovom priemysle. Prednášajúci hovorili o spôsoboch zužitkovania byliniek, charakteristike ich trhu, o styčných bodoch s odvetviami priemyslu, a prezentovali praktickú časť ich pestovania a spracovávania. Nasledovala návšteva samotného závodu spojená so sprevádzaním; návštevníci sa oboznámili s procesom a prostriedkami spracovania byliniek a so sezónnymi liečivými rastlinami. V nasledujúcej časti dňa miestni producenti prezentovali svoje ručne vyrábané produkty z byliniek. Na majeri Sátormapuszta hovorila členka Spolku Biokultúra Borbála Ware o biohospodárstve, o organizácii práce a spôsobe predaja. Prednáška Dr. László Vargu niesla názov „Bylinky v chove hospodárskych zvierat”, a posledným bodom programu dňa bol príspevok pod názvom „Bylinky vo vinárskych produktoch”. Na druhý deň spestrili program návštevy výrobní, remeselnícka dielňa a práca v teréne, v rámci ktorých odzneli prednášky o vonných olejoch, kozmetických prípravkoch, aromaterapii, resp. účastníci si mohli vyskúšať prípravu bylinkového džemu vo workshope varenia levanduľového džemu. Záverom dvojdňového programu bola návšteva historického pestovateľského miesta a prednáška „Bylinky v ekoturistike”.