Rokovanie per rollam 9. júna 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcou témou: Ministerstvo zahraničného obchodu a zahraničných vecí vie poskytnúť Zoskupeniu dotáciu potrebnú k činnostiam v záujme spustenia Fondu malých projektov na základe individuálnej žiadosti. Členovia komisie sa oboznámili s obsahom žiadosti o dotáciu.