• V dňoch 4-11. júna 2017 sa na rôznych miestach Bratislavy konalo podujatie „Viac ako sused – Týždeň maďarskej kultúry”. Návštevníkov očakávali koncerty populárnej, vážnej a ľudovej hudby, tanečné vystúpenia, výstavy a gastronomický festival. Dňa 8. júna sa v Obchodnom centre Maďarského veľvyslanectva uskutočnilo Maďarsko-slovenské obchodné fórum, v rámci ktorého prezentovali ochutnávku hungarík a prezentáciu typicky maďarských produktov. Lukratívneho podujatia sa zúčastnilo 32 organizácií, medzi nimi predstavilo svoju činnosť aj EZÚS Rába-Dunaj-Váh, prezentovalo európske zoskupenia územnej spolupráce a program maďarsko-slovenskej cezhraničnej spolupráce.