• Dňa 22. marca 2018 (Monostori Erőd, Komárom) sa uskutočnilo podujatie pod názvom „Worshop v záujme rozvoja podunajskej sociálnej siete ” s finančnou podporou EZÚS RDV a Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska. Stretnutie otvorila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Podujatia sa zúčastnilo 17 osôb, ktorí si so záujmom vypočuli prednášku Gábora Lelkesa PhD. o zložení obyvateľstva Južného Slovenska z hľadiska vekových kategórií. O sociálnej sieti mesta Tata a o riešeniach pre zlepšenie situácie sociálne slabých vrstiev hovorila pracovníčka Centra Maltézskej pomoci Ivett Kovács. Zástupkyňa Župnej samosprávy Komárom-Esztergom Krisztina Henderik hovorila o fungovaní a prednostiach „Družstiev dôchodcov v Maďarsku“. RNDr. Zuzana Pálošová PhD. prednášala o medzinárodných vzťahoch a podpore rozvojových krajín, o sociálnej situácii na Slovensku a o formách poskytovania pomoci prinášajúcich udržateľný rozvoj.