• 23. máj 2019 – Slávnostné odovzdanie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku v rámci WETA/1801 a školenie v súvislosti s realizáciou malých projektov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede. Z celkového počtu 33 žiadostí o finančný príspevok bolo na základe rozhodnutia Monitorovacieho výboru Fondu malých projektov zo dňa 1. februára 2019 schválených 14 žiadostí. Po uplynutí obdobia určeného na vyhotovenie zmlúv EZÚS RDV úspešným žiadateľom slávnostne odovzdal zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v rámci prvej výzvy FMP na realizáciu malých projektov. Odovzdávania zmlúv sa zúčastnili aj predstavitelia zainteresovaných žúp, ktorí sa podieľali na vzniku a činnosti Fondu malých projektov. Počas podujatia riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová úspešným žiadateľom poskytla dôležité informácie nevyhnutné pre realizáciu projektov. Prezentácia sa zameriavala na povinnosti príjemcov v oblasti zviditeľňovania projektov, ako aj ich vyúčtovania a predkladania správ.