• Dňa 25. januára 2018 sa v Bratislave konala pracovná porada v súvislosti s financovaním Fondu malých projektov podporovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko, o jeho štruktúre a všeobecných podmienkach. Pracovnú poradu zvolalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Účastníci stretnutia hľadali prechodné riešenie, nakoľko pre slovenské partnerské organizácie slovenský štát neposkytuje zálohu na kofinancovanie. Stretnutia sa okrem EZÚS Rába-Dunaj-Váh zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia a príslušné oddelenia: z Bratislavy pracovníci ministerstva a z Budapešti zástupcovia Spoločného sekretariátu Neziskovej organizácie Programová kancelária Széchenyi Kft.