• Informačný deň k 1. výzve na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov dňa 1. októbra 2018 (Győr, Úrad Župnej samosprávy Győr-Moson-Sopron. Predseda župy Győr-Moson-Sopron Zoltán Németh pozdravil prítomných a uviedol, že v prvom kole alokovali 20% celkového finančného rámca šiestich miliónov eur, tj. cca 1,9 miliárd forintov. Uvítal aj skutočnosť, že v histórii pohraničnej spolupráce v rámci EÚ sa prvýkrát naskytla možnosť rozdelenia finančných prostriedkov na regionálnej úrovni. Projekt „Interreg SKHU Fond malých projektov na západnom programovom území” predstavil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi. Výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov predstavila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 28 záujemcov.