• 31. januára 2019 sa v Prahe konala pod záštitou Ministerstva regionálneho rozvoja konferencia s názvom „Always start is small“. V rámci konferencie sa prezentovali rôzne modely malých projektov, výzvy súvisiace s ich riadením, uplatňovanie zjednodušených možností nákladov a dôležité aspekty ovplyvňujúce riadenie malých projektov. Na programe dňa boli dôležité otázky ako súčasné možnosti financovania malých projektov, výberový proces projektov a návrhy nariadení po roku 2020.