Rokovanie per rollam 27. júla 2018: Zhromaždenie a komisie sa oboznámili s nasledujúcimi témami: Návrh zmluvy o poskytnutí návratného bezúročného finančného príspevku medzi EZÚS RDV a Peštianskou župnou samosprávou.