23. novembra 2017 bol v rámci konferencie „Príležitosti a výzvy v oblasti turistického rozvoja Podunajska” v Podunajskom múzeu predstavený projekt HERBALAND. V rámci podujatia Ema Vasiová zodpovedala otázky novinárov súvisiace s daným projektom. Konferenciu svojím uvítacím príhovorom zahájil László Stubendek, primátor mesta Komárno a predseda OOCR Podunajsko. Následne Ildikó Bauer, riaditeľka OOCR Dunamente, bližšie predstavila účastníkom organizáciu OOCR Podunajsko. Od pól desiatej si mohli účastníci vypočuť rozličné príspevky zamerané na cestovný ruch. Boli spomenuté témy ako prax v oblasti vyvíjania produktov a budovania značky, funkcia organizácie OOCR a jej prospešné činnosti či dilemy súvisiace s cestovným ruchom zameraným na dedičstvo.