• Dňa 20. novembra 2017 sa v Bratislave konala pracovná porada v súvislosti s kontrolou stavu prípravy dokumentov Fondu malých projektov podporovaného v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko organizovaná Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Stretnutia sa okrem EZÚS Rába-Dunaj-Váh zúčastnilo aj EZÚS Via Carpatia a príslušné oddelenia: z Bratislavy pracovníci ministerstva a z Budapešti zástupcovia Spoločného sekretariátu Neziskovej organizácie Programová kancelária Széchenyi Kft.