• Dňa 22. februára 2018 sa v Dôstojníckom pavilóne v Komárne konalo odborné podujatie pod názvom „Exportná akadémia pre cezhraničné firmy” organizované Hungarian National Trade House. Podujetie otvorila generálna riaditeľka siete Hungarian National Trade House Zsanett Oláh, ktorá predstavila svoju organizáciu a uviedla, ako slúži potrebám cezhraničných podnikateľov. Prítomných pozdravila Iván Farkas, podpredseda Strany maďarskej komunity. Nasledoval príspevok Katalin Papp Vargha, majiteľky firmy Chocomaze, ktorá sa ako mladá podnikateľka podelila o svoje skúsenosti v rámci prednášky s názvom Úspešná obchodná spolupráca doma i v zahraničí, po nej prezentoval stratégiu vstupu na medzinárodný trh zástupca Absolvo Consulting Kft. Iván Gyurácz Németh. Po prestávke odznela prednáška riaditeľa Coface Maďarsko Valentina Póku, ktorý hovoril o znižovaní rizík a maximalizácii profitu v rámci exportu. Do tajov tzv. storytelling, tj. prezentácie a techniky rokovania uviedol prítomných Dr. Zoltán Németh, tréner spoločnosti Enetha Learning Kft. Na záver Judit Galambos, exportinkubačná riaditeľka Hungarian National Trade House venovala svoju prednášku efektívnemu vstupu na zahraničný trh a promočných služieb spojených s exportom.