• „Tlačová beseda” dňa 20. septembra 2018 (Dunajská Streda, Hotel Legend). EZÚS RDV v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Széchenyiho programová kancelária zorganizovalo tlačovú besedu, kde bol prezentovaný Fond malých projektov a oznámené, že dňa 3. septembra je otvorená možnosť uchádzať sa o dotácie. Tlačovú besedu otvoril predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, ktorý od 1. júla 2018 prevzal funkciu predsedu EZÚS RDV. Jozef Viskupič prezentoval podrobnosti programu, ktoré sú výsledkom rokovaní uskutočnených za uplynulých sedem mesiacov. Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová uvítala program, a každého z prítomných pozvala na informačný deň do Tomášova. Podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Tibor Csenger zdôraznil, že napriek tomu, že Nitriansky samosprávny kraj ešte nie je členom Európskeho územného zoskupenia, je rád, že aj Nitriansky samosprávny kraj sa môže programu zúčastniť, a že aj tento kraj sa čoskoro pripojí k EZÚS RDV. Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi vyjadril nádej, že sa programu zúčastnia aj občania slovenskej národnosti, pretože to by napomohlo zblíženiu Slovákov a Maďarov. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 19 záujemcov.