Rokovanie per rollam 15. novembra 2018: Zhromaždenie a členovia komisií sa oboznámili s nasledujúcimi témami: plán projektu „Dotácia na činnosť EZÚS Rába-Dunaj-Váh na rok 2019” na výzvu Ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí.