• Informačný deň k 1. výzve na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov dňa 26. septembra 2018 (Budapešť, Vládny úrad Peštianskej župy). Informačný deň v súvislosti s prvou výzvou Fondu malých projektov sa konal vo veľkej sále Úradu Peštianskej samosprávnej župy, kde prítomných privítal predseda Peštianskej župy István Szabó. Projekt „Interreg SKHU Fond malých projektov na západnom programovom území” predstavil podpredseda Trnavského samosprávneho kraja József Berényi. Výzvu na podávanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov predstavila riaditeľka EZÚS RDV Ema Vasiová. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 25 záujemcov.