4.-5. októbra 2017 Sekcia prihraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí zorganizovala spolu s Európskym zoskupením územnej spolupráce Arrabona, s podporou projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002, tretí EZÚS workshop roku 2017. Workshop zahájili Dávid Fekete, zástupca primátora krajského mesta Győr, a Péter Sárkány, riaditeľ Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona. Témou výkladov odznených v prvý deň workshopu bol pokrok projektu zameraného na právnu dostupnosť, referovanie informácií odznených na Cross-Border konferencii v Bruseli v dňoch 20. – 21. septembra 2017, prehľad aktuálnych informácií súvisiacich s 3. prioritnou osou programu, predstavenie Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Arrabona v prvom rade z hľadiska podporených projektov. Následne došlo k prediskutovaniu aktuálnych tém týkajúcich sa cezhraničnej spolupráce s pracovníkmi Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska. Napokon v rámci ukončenia oficiálnej časti dňa prebehla návšteva projektovej lokality. Počas druhého dňa workshopu bolo predstavené najnovšie registrované zoskupenie, EZÚS MURABA. Následne boli v rámci poldňového tréningu prezentované praktické rady, najmä skúsenosti, overená prax a typické či najčastejšie chyby z hľadiska písania a hodnotenia projektov.