• III. workshop Európskych zoskupené územnej spolupráce (EZÚS) sa konal v dňoch 28.-29. novembra 2019 v Maďarsku v palócskej dedine Hollókő zapísanej na zozname svetového dedičstva UNESCO. Hostiteľom workshopu bol EZÚS Ipoly-völgye. Účastníkov workshopu privítal Imre Kovács, riaditeľ EZÚS a starosta obce Ludányhalászi. V prvej sekcii odborného programu si zástupcovia EZÚS vypočuli prednášky predsedu Maďarského združenia pre riadenie turistických destinácií Sándora Semseiho a programovej riaditeľky Maďarskej agentúry cestovného ruchu Anity Molnár o miestnej turistickej destinácii a jej úspechoch a strategických smeroch rozvoja turizmu. O skúsenosti v oblasti realizácie cezhraničných a nadnárodných rozvojových činností sa s účastníkmi podelil Gábor Magyarics, predseda Konzorcie Dunamente. Regionálne skúsenosti a cestu k udržateľnému turizmu účastníkom predstavil Péter Kelecsényi, výkonný riaditeľ neziskovej spoločnosti Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. Ťažiskom druhej sekcie boli trasy Eurovelo, rozvoj cyklotrás a súvisiace údaje o turizme. Situáciu v Maďarsku v tejto oblasti predsatvil programový riaditeľ neziskovej spoločnosti Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Miklós Berencsi. Erzsébet Pénzes, podpredsedníčka Maďarského zväzu cykloturistiky upozornila na podmienky udržateľnosti cykloturistiky a Tamás Abelovszky, programový riaditeľ BringaAkadémie sa s účastníkmi podelil o praktické skúsenosti a poukázal na inovácie v tejto oblasti. V záverečnej časti odborného programu zástupcovia jednotlivých EZÚS vrátane EZÚS Pons Danubii, EZÚS Ister-Granum, EZÚS Muraba, EZÚS Ipoly-völgye a EZÚS Európa-kapu predstavili svoje osvedčené postupy. Na druhý deň podujatia zástupkyňa CESCI Enikő Hüse-Nyerges účastníkom predstavila potenciálne zdroje a možnosti získavania finančných príspevkov po ukončení programu Interreg. Nasledujúca časť workshopu sa venovala otázke dôležitosti vzdelávania expertov pôsobiacich v pohraničných oblastiach, plánovania programového obdobia 2021-2027 a priebežnému monitorovaniu činnosti v súlade so zákonom. Workshop sa uskutočnil s podporou projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002.