/Archives

16. mája 2017 sa v Budapešti konala odborná konferencia organizovaná Európskym zoskupením územnej spolupráce s ručením obmedzeným Pontibus. Prednášajúci poskytli účastníkom konkrétne informácie o Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Maďarsko Interreg V-A a 3. prioritnej osi, ako aj o možnostiach uchádzania sa o finančný príspevok pre civilné a verejné organizácie v rámci Fondu malých […]

ČÍTAJ VIAC

na pozvanie Sekretariátu ministerského komisára pre vodnú diplomaciu, export vodného priemyslu a Dunajskú stratégiu za Zoskupenie 11. mája 2017 zúčastnilo 2. konferencie financovania projektov vo veľkej sále Kultúrneho strediska MOM v Budapešti. Podujatie súvisiace s maďarským predsedníctvom Stratégie poskytlo praktické informácie pre potenciálnych maďarských žiadateľov o dotáciu v súvislosti s aktuálnymi domácimi a medzinárodnými finančnými […]

ČÍTAJ VIAC