/Archives

28. septembra 2017 kancelária Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej Strede zorganizovala odborné podujatie „Hospodárstvo budúcnosti – príležitosti malých a stredných podnikov”, na ktorom privítal početné obecenstvo zložené z podnikateľov primátor Zoltán Hájos, neskôr sa im prihovoril aj József Menyhárt, predseda Strany maďarskej komunity. Hlavný organizátor podujatia Károly Bödök, vedúci kancelárie Maďarského národného centra obchodu […]

ČÍTAJ VIAC

27. septembra 2017 kancelária Maďarského národného centra obchodu v Dunajskej Strede zorganizovala odborné podujatie „Hospodárske príležitosti Hornej zeme – príležitosti malých a stredných podnikov”. Východiskom konferencie bol Program Baross Gábor, na báze ktorého mohli prednášajúci prezentovať podnikateľom súčasné či v budúcnosti očakávané zdroje či programy, do ktorých sa budú môcť zapojiť. Predstavenie plánu Baross Gábor […]

ČÍTAJ VIAC

V rámci Európskeho dňa spolupráce sa uskutočnilo 21.septembra 2017 v Bratislave predstavenie projektu a okrúhly stôl organizovaný Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, zamerané na tematiku „Strieborná ekonomika“. Podujatie bolo usporiadané v rámci projektu s názvom „Silver Economy“ (strieborná ekonomika) podporovaného Programom cezhraničnej spolupráce Interreg Maďarsko – Slovenská republika. Na diskusii pri […]

ČÍTAJ VIAC

18. septembra 2017 sa riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj- Váh, Ema Vasiová, zúčastnila podujatia „Diskusia o hospodárskom rozvoji – praktická realizácia Programu Baross Gábor”. V rámci výkladu bol predstavený program Barros Gábor, ktorý ponúka správne odpovede na aktuálne hospodárske otázky, spomenuté boli aj možnosti hospodárskeho a podnikateľského rozvoja.

ČÍTAJ VIAC