/Archives

28. novembra sa uskutočnilo zasadnutie fóra Krajského paktu zamestnanosti Komárom-Esztergom, v rámci ktorého mohli byť zúčastnené samosprávy a predstavitelia inštitúcií svedkami prednášky týkajúcej sa združení dôchodcov a ich výhod. Pánovi Dr. Lászlóovi Szerencsésovi, predsedovi Obchodnej a priemyselnej komory kraja Komárom-Esztergom, po uvítacom príhovore krajského notára Dr. Zoltána Veresa, sudca Dr. Tibor Becker poskytol informácie o […]

ČÍTAJ VIAC

27. novembra 2017 Rada pre regionálny rozvoj „Malý Žitný ostrov – Horné Podunajsko” na základe ročného plánu 2017 v rámci informačného podujatia usporiadala informačnú prednášku na tému cezhraničných aplikačných príležitostí, výziev, projektov a aktualít. Na podujatí riaditeľka Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh, Ema Vasiová, informovala o činnosti zoskupenia a o Fonde […]

ČÍTAJ VIAC

23. novembra 2017 bol v rámci konferencie „Príležitosti a výzvy v oblasti turistického rozvoja Podunajska” v Podunajskom múzeu predstavený projekt HERBALAND. V rámci podujatia Ema Vasiová zodpovedala otázky novinárov súvisiace s daným projektom. Konferenciu svojím uvítacím príhovorom zahájil László Stubendek, primátor mesta Komárno a predseda OOCR Podunajsko. Následne Ildikó Bauer, riaditeľka OOCR Dunamente, bližšie predstavila […]

ČÍTAJ VIAC