/Archives

12. decembra 2017 Sekcia prihraničného rozvoja a spolupráce Ministerstva zahraničného hospodárstva a zahraničných vecí Maďarska a Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh spoločne zorganizovali štvrtý workshop EZÚS roku 2017, usporiadaný s podporou projektu KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002. Workshop zahájili György Popovics, predseda krajského zastupiteľstva Komárom-Esztergom a predseda Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Rába – Dunaj […]

ČÍTAJ VIAC