/Archives

Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh so sídlom v Tatabányi  vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest  Pracovné pozície: projektový manažér / projektová manažérka Fondu malých projektov pre západnú časť programového územia

ČÍTAJ VIAC