Határokon átnyúló együttműködő gyógynövénygazdaság

Határokon átnyúló együttműködő gyógynövénygazdaság

A Rába – Duna – Vág Európai Területi Társulás (RDV ETT) a partnereivel (Nemzetstratégiai Kutatóintézet, Komáromi Regionális Fejlesztési Ügynökség, valamint Nagykapos és Vidéke Társulás) az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program által támogatott Herbaland” (Gyógynövény gazdaság) című (kód: SKHU/1601/4.1/150) projektet valósítja meg 2017 júniusától.

A Kelet és Nyugat-Szlovákiai valamint az észak-magyarországi gyógynövényes piacon tevékenykedő szereplők, vállalkozások, szervezetek, potenciális munkavállalók és annak csoportjai összegyűjtéséhez és integrálásához gyógynövény gazdasági felmérés adatbázis, egységes és dinamikus web portál felület, egységes képzési program kialakítása, valamint tananyagfejlesztés, képzési mintaprogram, konferenciák, workshopok, ismeretterjesztő tanulmányutak a potenciális célcsoportok bevonásáért. A téma a gyógynövénygazdaság lehetőségei, feltételrendszere, turisztikai ökopotenciál a gyógynövény, mint kulturális és a természeti örökség bevonásával, annak megőrzése támogatása érdekében, a határon átnyúló gyógynövényes attrakciók szorosabb együttműködése érdekében, marketing kampány és hálózatépítés tevékenységeket fogunk elvégezni. A cél, hogy létrehozzuk a lehetőségét annak, hogy azon túl, hogy a meglévő és potenciálisan kialakuló mezőgazdasági termelőhelyek, feldolgozók, turisztikai attrakciók és ebben a szektorba a célterületen élő és dolgozni tervező érdeklődő hátrányos helyzetű csoportok tagjai határon átnyúló dinamikus adatintegrálása megtörténik az output eredmények multiplikálási lehetőségével szakmai alközpontok gerinchálózatai alakulhassanak ki a jövőben ennek a bázisán, amelyek egyben turisztikai attrakciók, kutató központok (innováció), feldolgozók, begyűjtő helyek, minősítő helyek és bevizsgálók, lokális és egyben regionális értékesítő helyek, illetve oktató központok lehessenek együttműködésben mind a szlovák mind a magyar oldalon egyaránt a közös szinergiák megteremtésével, és annak felhasználásával, a hátrányos helyi csoportok magasabb foglalkoztatása és egyben a helyben maradás érdekében, az EU-s célkitűzés a mikroregionalitás erősítésért.

 

Projekt címe: Cross-border network cooperation of stakeholders in herbal industry

Vezető partner: Nemzetstratégiai Kutatóintézet

Teljes költségvetés: 352 005 €

Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatása: 299 204,24 €

További információért kérjük, forduljon:

Vasi Emma, igazgató RDV ETT

E-mail: director@rdvegtc.eu

Mobil: 00421 905 335074

Web: www.rdvegtc.eu

 

„Jelen oldal tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program programról részletes információ a www.skhu.eu oldalon érhető el.“