1. július 27. per rollam értekezés: A közgyűlés és a bizottságok tagjai a következő témákkal ismerkedtek meg: az RDV ETT és a Pest Megyei Önkormányzat között kötendő, visszatérítendő kamatmentes támogatásáról szóló szerződéstervezetet.