2018. május 28. értekezés (Tatabánya): A bizottságok tagjai a következő témákkal foglakoztak: RDV ETT Elnök megválasztása; RDV ETT Társelnök megválasztása; RDV ETT Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása; Szakmai Bizottsága Ügyrendjének az 1. sz. mellékletének módosítása és új elnökének megválasztása; Megismerték: A Társulás 2017.07.01.-2018.05.10. közötti időszak tevékenységét;  A Külgazdasági és Külügyminisztérium által támogatott „Kisprojektek a kedvezményezettek részére” című pályázatot; Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program „Térségi akciótervek” című pályázatot; Tájékoztató a Kisprojekt Alapról; Szabályzatok tartalmának megismerése közbeszerzési és beszerzési szabályzatának, számviteli politika módosítása; értékelési szabályzat módosítása;  leltározási szabályzat módosítása; selejtezési szabályzat módosítása; etikai szabályzat elfogadása; Megismerték a 2018. évi munkatervet;   Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal kötött szerződést; a Társulás Számviteli törvény alapján készített 2017. éves beszámolóját és eredményfelosztását; Felügyelő Bizottság RDV ETT 2017. évi beszámolójával kapcsolatos jelentést; könyvvizsgálói jelentést;  javaslat az igazgató személyére, díjazására, jutalmazását; a Titkárság 2018. évi költségvetését és az  RDV ETT 2018. évi pénzügyi tervét; az éves tagdíjat.