Március 22-én (Monostori Erőd, Komárom) „Műhely a Duna-menti szociális háló fejlesztése érdekében” című rendezvény valósult meg az RDV ETT és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával. Vasi Emma az RDV ETT igazgatója nyitotta meg. A rendezvényen 17 fő vett részt, akik érdeklődéssel hallgatták PhD. Lelkes Gábor élményszerű beszámolóját a Dél-Szlovákia korcsoport szerinti népesség-összetételének alakulásáról. Tata város szociális hálózatáról és felzárkóztató megoldásairól beszélt Kovács Ivett a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat képviseletében Henderik Krisztina a „Nyugdíjas szövetkezetek Magyarországon” működését és előnyeit taglalta. RNDr. Zuzana Pálošová PhD. a nemzetközi kapcsolatokról, a fejlődő országok támogatásáról, Szlovákia szociális helyzetről és olyan segítségnyújtásról beszélt, mely fenntartható fejlődést eredményez.