1. október 25. per rollam értekezés: A bizottságok tagjai a következő témákkal ismerkedtek meg: „Pénzkezelési Szabályzat”, „Bizonylati Rend”, „Kiküldetési Szabályzat” tervezeteit; továbbá a REVITALAND című pályázati elképzelésével.