• 2019. május 23., a WETA/1801 támogatási szerződések ünnepélyes átadása és a kisprojektek megvalósításhoz szükséges képzés Dunaszerdahelyen (Dunajská Streda) a Városi Hivatalban került megrendezésre. Az első kiírásra beérkezett 33 pályázatból 14 projekt került elfogadásra, melyről a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága 2019. február 1-jén döntött. A szerződéskötési időszakot követően a Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás ünnepélyes keretek között átnyújtotta a nyertes pályázóknak a Kisprojekt Alap első pályázati felhívásának keretén belül megvalósuló kisprojektek támogatási szerződéseit. Az átadáson részt vettek az érintett megyék képviselői is, akik hozzájárultak a Kisprojekt Alap létrejöttéhez és működéséhez. A rendezvény keretén belül Vasi Emma, az RDV ETT igazgatója ismertette a kedvezményezettekkel a projektmegvalósításhoz szükséges fontos információkat. Az előadás a kedvezményezettek projektláthatósági, elszámolási és jelentéstételi kötelezettségeit mutatta be.