• 2017. március 7-8-án, Esztergomba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ Menti Fejlesztések és Együttműködések Főosztálya és az Ister-Granum EGTC közös rendezésében, a KÖFOP 3.3.3-15-2016-00002 projekt támogatásával került megrendezésre idén első alkalommal az ETT-műhely. A műhelytalálkozót Kiss-Parciu Péter, határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár, Szabó Eugen, az Ister-Granum EGTC ügyvezető elnöke és Párkány polgármestere, Bánhidy László Esztergom város alpolgármestere, valamint Nagy Péter, az Ister-Granum EGTC igazgatója nyitotta meg. A műhelytalálkozó első napján elhangzott előadások témája volt a határon átnyúló projektek megvalósítása során felmerülő tipikus pályázói hibák bemutatása, a Közösség Által Irányított Helyi Fejlesztés (CLLD) elnevezésű program ismertetése, a területi kohézió aktualitásai, az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program 8. prioritás tengelyével kapcsolatos tudnivalók áttekintése, végül bemutatkozott az legújabb nyilvántartásba vett európai területi társulás, az Ipoly-Völgye ETT. A nap hivatalos részének zárásaként került sor a helyettes államtitkárral, és a KKM munkatársaival, az aktuális határon átnyúló együttműködéseket érintő témák átbeszélésére. A találkozó második napján tanulmányútra került sor, amelynek keretében a régió határon átnyúló programokból megvalósult fejlesztéseit, illetve a helyi termék hálózat két elemét tekinthették meg a résztvevők. Karván bemutatása került a pályázati forrásból megvalósított Dunakorzó, amely a település új főtereként is funkcionál. Ezt követően helyi termelők bemutatták az általuk előállított termékeket, és képet adtak arról is, hogy milyen együttműködések keretében juttatják el          a fogyasztókhoz. Így röviden bemutatásra került az esztergomi Kiskosár bevásárló közösség is. A tanulmányút zárásaként az Esztergomban 2016 szeptemberében átadott teherkompot tekintették mega műhely résztvevői, amely a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013-as időszakának egyik utolsó infrastrukturális beruházásaként valósulhatott meg.