• A CESCI 2019. április 25-én és 26-án Budapesten ünnepelte működésének 10. évfordulóját. Ez alkalommal kétnapos nemzetközi konferenciát szervezett, amely plenáris előadásokkal indult a következő témaköröket érintve: az innováció terjedése határon átnyúló közreműködéssel, új megközelítések a határon átnyúló fejlesztések finanszírozásához, határon átnyúló intézményi együttműködés, mint a demokratizálódás eszköze. A tanácskozásra 2 tematikus panel biztosított lehetőséget: 1. Határtani kutatások – A panel a határon átnyúló együttműködésre (határ menti tanulmányokra, határvidékekkel kapcsolatos tanulmányokra illetve határon átnyúló tanulmányokra) fókuszált, különös hangsúlyt fektetve a határkutatás legújabb eredményeire és ezek elméleti hatásaira (új megközelítések, módszerek, felfedezések és trendek a határkutatásban). 2. Határon átnyúló tervezés – A panel a határon átnyúló tervezés szakterületeire összpontosított, különös figyelmet fordítva a kapcsolódó tervezési elméletek bizonyos aspektusaira, a határon átnyúló kormányzás, együttműködés, adatkezelés és elemzés gyakorlati szempontjaira, a tervezési módszerekre, az infrastruktúra-fejlesztésre és a határon átnyúló térségek általános megértésére. Az április 26-i tanácskozás szakterületei: 1. Integrált határon átnyúló fejlesztések, 2. Határon átnyúló szakpolitikai döntéshozatal, 3. Határon átnyúló tájékoztatás, amely arra fókuszált hogyan lehet tájékoztatni a határ mentén élő polgárokat a határ másik oldalán található lehetőségekről; hogyan lehet megkönnyíteni a határon átnyúló mobilitást és együttműködést a kapacitásépítő tevékenységek révén; hogyan lehet a határokon át közelebb hozni különböző intézményeket egymáshoz; azaz hogyan erősítsük a határon átnyúló társadalmi integrációt.