• Ökológiai termelés

  A projekt fő célja a fiatalok fejlesztése: készségeik, tudásuk, tapasztalatuk gyarapítása a sikeres munkavállalás vagy önálló vállalkozásindítás érdekében, különösen az ökológiai termelés területén – elősegítve a környezet megóvását és fenntarthatóságát.

 • „Silver economy” (Ezüst gazdaság)

  Az ezüst gazdaság piacát az 50+ korosztályhoz tartozó fogyasztók, alkalmazottak vagy munkaadók alkotják. A projekt a célcsoportnak: akár mint lehetséges ügyfélnek, akár, mint munkaadónak vagy munkavállalónak, korra tekintet nélkül széles rálátást ad az ezüst gazdasággal kapcsolatos változó fogalomkörre, olyan értelmezésben, ami az idősödési folyamatot annak veszélyei helyett sokkal inkább annak lehetőségei felől közelíti meg.

 • „Circular economy”

  A projekt célja a körforgásos gazdaság (cirkulációs modell) lényegének megismertetése szlovákiai és magyarországi iskolák számára.

 • „Herbaland” (Gyógynövény gazdaság)

  A téma a gyógynövénygazdaság lehetőségei, feltételrendszere, turisztikai ökopotenciál a gyógynövény, mint kulturális és a természeti örökség bevonásával, annak megőrzése támogatása érdekében, a határon átnyúló gyógynövényes attrakciók szorosabb együttműködése érdekében, marketing kampány és hálózatépítés tevékenységeket fogunk elvégezni.

Aktuális

Rába - Duna - Vág EGTC


Tisztelt Olvasó!

Szeretettel köszöntöm a Rába – Duna – Vág ETT elnökeként. Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassam, mivel foglalkozunk!

2011-ben megalakult csoportosulásunk egy önállóan gazdálkodó, jogi személyiséggel rendelkező, önkormányzatokból álló nonprofit gazdálkodó szervezet. Tatabányai székhelyű Társulásunk jelenleg öt tagot foglal magába: az alapító Nagyszombati Kerületi Önkormányzatot, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatot és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, valamint a 2015-ben csatlakozó Pozsonyi Kerületeti Önkormányzatot és Pest Megye Önkormányzatát.

Célunk, hogy a gazdasági, a szociális és a területi kohézió megerősítése érdekében tagjaink között előmozdítsuk a határokon átnyúló együttműködést – kooperációs programok és projektek által. Feladataink ellátása során a jogszabályi előírások betartásával, céljaink veszélyeztetése nélkül a térség versenyképességére irányuló gazdasági tevékenységet is folytathatunk, illetve feladataink ellátásához szükséges intézményeket hozhatunk létre és működtethetünk.

S hogy miért olyan fontos ez? Nemzeteink sokáig együtt, majd egymás mellett éltek. Most újra lehetőséget kaptunk arra, hogy együtt dolgozhassunk, mely közös munka jogi kereteit az európai területi együttműködési csoportosulás adja. A Rába – Duna – Vág ETT azonban nemcsak lehetőség, hanem felelősség is Magyarország és Szlovákia számára. Eszköze annak, hogy közös fejlesztéseket valósítsunk meg, s a Duna mindkét oldalán emeljük a lakosság életszínvonalát.

Popovics György, a Rába – Duna – Vág ETT elnöke

Bemutatkozás>>

Elnyert pályázataink