Kisprojekt Alap

www.rdvegtc-spf.eu

 

A Kisprojekt Alap (KPA) kisebb terjedelmű pályázatok támogatásának eszköze, regionális szinten.

A Kisprojekt Alap (KPA) alapvető célja a a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések támogatásával, valamint olyan hosszútávú együttműködések kialakításával és fejlesztésével, ahol a szereplők a helyi/regionális projekteken keresztül szerzett támogatásokat a határ mind a két oldalán fel tudják használni. A Kisprojekt Alap az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program két prioritási tengelyének keretén belül kerül megvalósításra, amelynek célkitűzéseihez hozzá kell járulnia: 

PT1 – Természet és kultúra 

Specifikus cél 1.1 –  A határterület vonzerejének fokozása

Az SO11 specifikus cél elvárt eredményei a következők:

 • a régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása a helyi gazdaság hosszú távon fenntartható fejlődésének érdekében;
 • a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése kulturális, valamint a természet megőrzésével és védelmével kapcsolatos tevékenységek megvalósítása által;
 • a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek megvalósítása által;
 • a látogatók számának növelése a programterületen.

PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.

Az SO41 specifikus cél eredményeképpen olyan pályázatok megvalósítása elvárt, amelyek a programterület belső szociális kohéziójával és az intézmények közötti együttműködés színvonalának javításával foglalkoznak.

 

További várható eredmények:

 • a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítése; aktív, határokon átnyúló tapasztalatcsere,
 • a résztvevő intézmények kapacitásának javítása és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése,
 • a kölcsönös megértés javulása és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése,
 • a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelése,
 • a határon átnyúló tevékenységekben való magas szociális részvétel,
 • magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és rendezvények szervezése,
 • a kétnyelvűség színvonalának javulása a programterületen.

 

A kisprojekteknek a célcsoportok egyikére kell fókuszálniuk:

PT1 – Természet és kultúra 

 • a jogosult terület lakossága
 • helyi közösségek
 • vállalkozók
 • turisták
 • nonprofit szervezetek

PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

 • regionális és helyi szervezetek
 • határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó állami- és magánintézmények
 • közintézmények

 

Kettő menedzsment szervezet (Európai Területi Társulás) felel a Kisprojekt Alap lebonyolításáért.

Rába-Duna-Vág ETT a nyugati programterületen

Via Carpatia ETT a keleti programterületen

Pozsonyi kerület

Besztercebányai kerület

Nagyszombati kerület

Kassai kerület

Nyitrai kerület

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Budapest főváros

Heves megye

Pest megye

Nógrád megye

Komárom-Esztergom megye

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Győr-Moson-Sopron megye