Služby

EZÚS RDV poskytuje služby v oblasti cezhraničnej spolupráce samosprávam, podnikom, inštitúciám a organizáciám nachádzajúcim sa na území v jeho rozsahu:

tvorba projektov, projektový manažment, projektová koordinácia, finančné zúčtovanie predovšetkým na výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, priamych zdrojov z Bruselu (Citizens for Europe, Interreg Central Europe, Interreg Danube, Interreg Europe, ERASMUS+, jednotlivé Generálne riaditeľstvá a organizácie, napr. Európsky parlament, výbor regiónov), Vyšehradského fondu, maďarských a slovenských ministerstiev, či fondov;

tvorba rozvojových programov, stratégií, analýz, štúdií, realizačných plánov;
zhromažďovanie údajov a databázové služby;
organizácia podujatí, prednášok, školení, workshopov, výstav, konferencií;
v oblasti marketingu a PR.

 

LATEST WORK